istas

Ao servizo dos traballadores e traballadoras

Todas as investigacións, estudos, publicacións e actuacións de ISTAS están encamiñadas a lograr o seu obxectivo fundacional: a protección da saúde laboral e o medio ambiente.

Co seu traballo, ISTAS fortalece a capacidade sindical do conxunto da representación legal dos traballadores e traballadores e, moi especialmente, a das delegadas e delegados de prevención. 

Dado o papel e os dereitos que a Lei de prevención de riscos laborais (LPRL) lle dá á figura do delegado de prevención, unha gran parte do traballo da Fundación centrouse en dotala de medios de información, formación e asesoramento e de ferramentas de traballo para a súa intervención nas empresas. 

Ante a aparición de novas figuras de representación dos traballadores nalgúns acordos territoriais e convenios sectoriais, como a do delegado ambiental, ISTAS está a desenvolver os instrumentos e recursos necesarios para apoiar os delegados na súa acción. 

Exemplos do anterior son: Guía del Delegado y Delegada de PrevenciónLa prevención de riesgos en los lugares de trabajoGuía para la Intervención: la prevención del riesgo químico en el lugar de trabajoOrganización del trabajo, Salud y Riesgos Psicosociales. Guía para la invervención sindical. Estes materiais distribúense en papel a través do sindicato, pero tamén podes descargalos desde esta páxina web. Podes atopar máis referencias en ferramentas para delegados e delegadas de prevención.

 
Carpeta de enlaces de la Biblioteca virtual de ISTASBalances de Trabajo ISTAS
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividaes y Memoria Económica 2017
http://www.istas.net/descargas/ISTAS memoria de Actividades y cuentas abreviadas ejercicio 2017.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2016
http://www.istas.net/descargas/ISTAS. Memoria económica y Memoria de Actividades 2016.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2015
http://www.istas.net/descargas/ISTAS Memoria Económica y Memoria de Actividades ejercicio 2015.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de actividades y Memoria económica ISTAS 2014
http://www.istas.net/descargas/Memoria de actividades y cuentas anuales 2014.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de actividades y Memoria económica ISTAS 2013
http://www.istas.net/descargas/Balance de actividades y Memoria económica ISTAS 2013.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2012
http://www.istas.net/descargas/Cuentas anuales y Memoria de Actividades ISTAS 2012.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2011
http://www.istas.net/descargas/Balance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2011.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Trabajo 2010 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/ISTAS Memoria de Actividades y cuentas 2010.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2009 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/ISTAS. Memoria de Actividades y Cuentas Anuales 2009.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Trabajo 2008 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/2008.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2007 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/Balance de trabajo 2007 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Trabajo 2006 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/LÍNEAS BALANCE 2006.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2005 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/Balance de trabajo 2005 Fundación ISTAS.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2004 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2004.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2003 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2003.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2002 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2002.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2001 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2001.pdf
 
 
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2890