istas

Al servei dels treballadors i treballadores

Totes les investigacions, estudis, publicacions i actuacions de l’ISTAS estan encaminats a aconseguir el seu objectiu fundacional: la protecció de la salut laboral i el medi ambient.

Amb el seu treball, l'ISTAS enforteix la capacitat sindical del conjunt dels representants legals dels treballadors i, molt especialment, la de les delegades i delegats de prevenció.

Atès el paper i els drets que atorga la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) a la figura del delegat de prevenció, una gran part del treball de la Fundació s'ha centrat a dotar-la de mitjans d'informació, formació i assessorament, i d'eines de treball per intervenir en les empreses.

Davant l'aparició de noves figures de representació dels treballadors en alguns acords territorials i convenis sectorials, com la del delegat ambiental, l'ISTAS està desenvolupant els instruments i els recursos necessaris per donar suport als delegats en la seva acció.

Són exemples del que acabem de dir els següents: Guia del delegat i delegada de prevenció, La prevenció de riscos en els llocs de treball, Guia per a la intervenció: la prevenció del risc químic en el lloc de treball, Organització del treball, salut i riscos psicosocials: Guia per a la intervenció sindical. Aquests materials es distribueixen en paper a través del sindicat, però també es poden baixar des d'aquesta pàgina web. Podeu trobar-ne més referències a eines per a delegats i delegades de prevenció.

 
Carpeta de enlaces de la Biblioteca virtual de ISTASBalances de Trabajo ISTAS
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividaes y Memoria Económica 2017
http://www.istas.net/descargas/ISTAS memoria de Actividades y cuentas abreviadas ejercicio 2017.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2016
http://www.istas.net/descargas/ISTAS. Memoria económica y Memoria de Actividades 2016.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2015
http://www.istas.net/descargas/ISTAS Memoria Económica y Memoria de Actividades ejercicio 2015.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de actividades y Memoria económica ISTAS 2014
http://www.istas.net/descargas/Memoria de actividades y cuentas anuales 2014.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de actividades y Memoria económica ISTAS 2013
http://www.istas.net/descargas/Balance de actividades y Memoria económica ISTAS 2013.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2012
http://www.istas.net/descargas/Cuentas anuales y Memoria de Actividades ISTAS 2012.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2011
http://www.istas.net/descargas/Balance de Actividades y Memoria económica ISTAS 2011.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Trabajo 2010 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/ISTAS Memoria de Actividades y cuentas 2010.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2009 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/ISTAS. Memoria de Actividades y Cuentas Anuales 2009.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Trabajo 2008 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/2008.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2007 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/Balance de trabajo 2007 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de Trabajo 2006 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/LÍNEAS BALANCE 2006.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2005 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/Balance de trabajo 2005 Fundación ISTAS.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2004 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2004.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2003 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2003.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2002 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2002.pdf
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASBalance de trabajo 2001 Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
http://www.istas.net/descargas/memoria2001.pdf
 
 
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3075